25 lutego 2013

TWÓRCY APELUJĄ DO PREMIERA

Warszawa, 16.02.2013Apel
reprezentantów środowisk kreatywnych
do Prezesa Rady Ministrów
Pana Donalda Tuska
Motto:
Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami,
patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach
hiszpańskie pomidory i norweskie łososie.
Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną.”
Andrzej Sapkowski
Szanowny Pan
Donald Tusk
Premier Rządu RPSzanowny Panie Premierze,

my, niżej podpisani, reprezentanci polskich środowisk kreatywnych, zwracamy się do Pana Premiera z pilną prośbą o spotkanie oraz podjęcie następujących działań niezbędnych dla dalszego rozwoju polskiej twórczości i polskich przemysłów kreatywnych:

 1. Przestrzeganie jasno określonych kompetencji konstytucyjnych ministrów, zgodnie z którymi szeroko pojętymi sprawami kultury, twórczości i jej upowszechniania winien zajmować się minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
Od ponad roku jesteśmy świadkami gorszących sporów, w których urzędnicy MAiC, dezawuują stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pomijają ekspertyzy prawne tego ministerstwa oraz ignorują wnioski z konsultacji społecznych, także tych, których sami są współorganizatorami;

 1. Przyjrzenie się działalności lobbystycznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jest rzeczą niedopuszczalną, by w kluczowych dla polskiej kultury kwestiach, głównymi ekspertami i partnerami MAiC byli przedstawiciele zagranicznych koncernów, które niczego dla polskiej kultury nie wytwarzają, a jedynie komercjalizują jej dorobek wyprowadzając zyski za granicę.
 2. Jasne określenie zasad konsultacji założeń ustaw przygotowywanych przez MAiC. Mamy bowiem do czynienia z ewidentnym łamaniem zasad konsultacji określonych przez Radę Ministrów (ustawa o VOD, UŚUDE, otwarte zasoby publiczne). Nagminnie wprowadza się do ustaw niekorzystne dla kultury i przemysłów kreatywnych przepisy już po zakończeniu konsultacji, w testach regulacyjnych zapisuje się nieprawdę, pomija ustawy niezbędne do znowelizowania przy wprowadzaniu proponowanych zmian, nie przeprowadza rzetelnych estymacji skutków ekonomicznych proponowanego prawa, nieprawdziwie relacjonuje wymogi i zalecenia Unii Europejskiej oraz fałszywie przedstawia sytuacje w innych krajach europejskich.
  W obecnym brzmieniu projekt ustawy o UŚUDE, który ma być przedstawiony w tym tygodniu na Radzie Ministrów poprzez wprowadzenie już po zamknięciu konsultacji społecznych i rządowych artykułu 12a, uczyniłby z Polski raj dla portali pirackich z całego świata.

28 stycznia 2013

Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych


Dwa tygodnie temu wznowił prace Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Praw Autorskich, uczestniczyliśmy w obradach i  zgodnie z ustaleniami wysłaliśmy swoje sugestie i poparcie dla pomysłów, które pojawiły się w trakcie spotkania na temat rozwiązań problemów z przestrzeganiem naszych praw.

więcej informacji o spotkaniu tutaj.

Warszawa dn. 28.01.2013

Stowarzyszenie Fotoreporterów
ul Grochowska 341/243
03-839 Warszawa


Szanowny Pan
Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w dniu 15 stycznia 2013 roku przesyłam Państwu sugestie i uwagi Stowarzyszenia Fotoreporterów do ,,Programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w latach 2013 – 2015". Postulujemy kontynuowanie realizacji wcześniej określonych celów i dodanie:

 • Monitorowanie i ściganie naruszeń w internecie./ Prokuratura, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Zwiększenie współpracy międzynarodowej i wprowadzenie rozwiązań umożliwiających ściganie za naruszenia praw autorskich obywateli polskich, na terytoriach innych państw. / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • Badanie świadomości społecznej oraz kompetencji w zakresie obowiązującej Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem grup zawodowych odpowiedzialnych za ściganie z tytułu tej ustawy naruszeń i przestępstw/ Prokuratura, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Projekty badawcze powinny być realizowane, przez instytucje niezależne od organizacji działających na rzecz zmian w prawie autorskim.
 • Organizacja sprawnego systemu, który umożliwi twórcom i właścicielom praw majątkowych dochodzenie swoich praw i ich egzekwowanie w sposób prosty i szybki./ Prokuratura, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości w tym:
 • POLICJA
  Budowa wewnętrznego systemu informacji i merytorycznego wsparcia dla policjantów z komisariatów w całej Polsce. Wiedza z zakresu naruszeń własności intelektualnej jest wiedzą wysoce specjalistyczną i trudno spodziewać się, że każdy policjant w Polsce będzie specjalistą w tym zakresie. Proponujemy wypracowanie systemu pomocy merytorycznej w wewnętrznej strukturze policji. Jasne określenie struktury komórek zajmujących się naruszeniami praw autorskich i zaznajomienie z tą struktura wszystkich komisariatów w Polsce. Opracowanie sposobów współpracy między tymi wydziałami a każdym komisariatem.
 • PROKURATURA
  Wypracowanie struktury, która zapewni specjalistę z zakresu ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie ochrony praw twórców, w każdej prokuraturze, a tam gdzie jest to konieczne dostosowanie ilości specjalistów do potrzeb. Działania na rzecz świadomości prokuratorów, że sprawy kopiowania i udostępnia zdjęć w sieci nie są sprawami „nieszkodliwymi społecznie”. Powszechne jest umarzanie skarg na komercyjne naruszenia praw fotografów w sieci, stąd może statystycznie mała liczba spraw o naruszenia. Przypominamy, że na spotkaniu przedstawiciel Prokuratury Generalnej powiedział, że statystyk prokuratura „nie prowadzi i nie zamierza prowadzić” Postępowania w sądach cywilnych kosztują, a są długotrwałe, dlatego twórcy nie dochodzą swoich praw.
 • SĄDY
  1. Powstanie sądu Własności Intelektualnej. 2. Organizacja wydziałów zajmujących się ochroną WI w strukturze sadowej np. sądach okręgowych. 3. Stworzenie możliwości przeniesienia części postępowań do Sądów Arbitrażowych (chyba mało popularnych w Polsce)

Sugerujemy także zmiany w poprzedniej wersji raportu w punktach:

Ad „Cel strategiczny nr1”
gromadzenie i udostępnianie w internecie danych o wyrokach z orzeczeniami sądowymi w sprawach naruszeń, o rodzajach skarg i prowadzonych spraw, o długości postępowań sadowych itd.

Ad „Cel strategiczny nr5”
Niezbędne jest dodanie do tabeli Ministerstwa Edukacji.
Edukacja z zakresu praw własności intelektualnej i ich przestrzegania. Z doświadczeń naruszeń praw fotografów w internecie jasno wynika, że społeczeństwo nie ma świadomości, że umieszczanie plików w sieci jest naruszeniem czyiś praw. Konieczna jest edukacja, że umieszczenie zdjęcia w Internecie oznacza jego publikację: „Internet = Publikacja”. Służyć to ma całemu społeczeństwu, nie tylko twórcom. Naruszeniom praw autorów, towarzyszy, często bardzo drastyczne w przekazie, naruszanie praw do wizerunku. Sugerujemy wprowadzenie do szkół, na wszystkich poziomach nauczania, elementów wiedzy ochrony własności intelektualnej np. do programu nauczania języka polskiego, plastyki i muzyki oraz przedmiotach z wiedzy o państwie prawie i społeczeństwie. Edukacja powinna być elementem programu szkolnego i wynikać z naturalnych działań edukacyjnych szkoły, jak np. wykonywanie prac plastycznych podczas szkolnych zajęć, czy pisanie wypracowań na lekcji języka polskiego.

Mam nadzieję, że nasze uwagi pomogą w opracowaniu ,,Programu na rzecz
ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w latach 2013 – 2015". Jesteśmy gotowi współpracować w każdej sprawie dotyczącej praw twórców.

Z wyrazami szacunku
Ludmiła Mitręga
prezes

12 grudnia 2012

NOWE OTWARCIE

Dziś odbyły się wybory. Wybrano

ZARZĄD
Tomasz Jędrzejowski
Jacek Łagowski
Ludmiła Mitręga
Michał Niwicz
Radosław Pasterski

KOMISJA REWIZYJNA:
Alina Gajdamowicz
Rafał Meszka
Przemysław Wierzchowski

6 grudnia 2012

ZMIANY W STATUCIE

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział KRS wpisał do rejestru zmiany w naszym statucie. Od teraz Władze Stowarzyszenia to Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Decyzją Walnego Zebrania Członków wprowadziliśmy też możliwość głosowania i zarządzania droga elektroniczną stowarzyszeniem. Otwiera to nowe możliwości współpracy dla fotoreporterów spoza Warszawy.

13 sierpnia 2012

Sport - raport

Stowarzyszenie Fotoreporterów prosi o pomoc w ustaleniu warunków pracy fotoreporterów na stadionach i innych arenach sportowych. Wszyscy którzy fotografuja sport profesjonalnie proszeni są o wypełnienie i wysłanie następujących danych:
Klub (strona www) - dyscyplina - klasa rozgrywkowa - imię i nazwisko rzecznika prasowego - kontakt email lub numer telefonu
1. czy klub posiada regulamin przyznawania akredytacji (najlepiej link do strony), jeśli nie to jakie są warunki otrzymania akredytacji lub wejścia na wydarzenie sportowe
2. dostęp do prądu, internetu, toalety
3. udogodnienia dla fotoreporterów
4. przeszkody i niewłaściwe rozwiązania utrudniające prace fotoreportów.
5. Bezpieczeństwo fotografów i ich danych osobowych udostępnianych klubowi.

Imię i nazwisko fotografa i firma jaka reprezentuje, wolni strzelcy moga załączyć zawodowe CV

Dziękuję Ludmiła Mitręga
info@stowarzyszeniefotoreporterów.pl

PS moze w przyszłości powstanie formularz, ale teraz licze, że wypiszecie to w mailu.

31 maja 2012

Jest Euro, ale po nim też coś jest!Panie i Panowie fotoreporterzy sportowi.

Zakończył się sezon piłki ligowej, a niedługo po Euro, zaczyna się nowy. Mam nadzieję, że odczuliście już pozytywne zmiany wprowadzenia zapisów dotyczących pracy fotoreporterów do regulaminu rozgrywania meczów organizowanych przez Ekstraklasę S.A.. Słyszałam nawet pochwały dla naszego dyżurnego chłopca do bicia, czyli Wisły Kraków. Wisła chłopcem być przestała i się sprofesjonalizowała. Przed nowym sezonem chcemy poprawić egzekucję zapisów regulaminu np. udostępnić „16 metr” na wszystkich stadionach. Bardzo proszę o uwagi i listę grzechów klubów ekstraklasy, w lipcu będziemy mogli je przekazać właściwym adresatom. Możecie uwagi (i pochwały również) wpisywać w komentarzach na stronie stowarzyszenia lub fotoreporterach.net lub wysyłać na maila info@stowarzyszeniefotoreporterow.pl .
Obserwacje i dobre rozwiązania z Euro mile widziane.

Pozdrawiam


Ludmiła Mitręga

23 kwietnia 2012

LIST OTWARTY DO POLSKICH WŁADZ

Warszawa dn. 19.04.2012

Do:
Pana Premiera Donalda Tuska
i Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
Posłów Rzeczpospolitej Polskiej
Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze, Szanowne Panie Ministry i Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowne Panie
Posłanki i Szanowni Panowie Posłowie, Szanowne Panie i Panowie Senatorowie

Fotoreporterzy z natury swego zawodu raczej milczą. Najczęściej słyszą Państwo tylko trzask migawek. Tak powinno być. Niestety, okoliczności i forma zwolnienia fotografa Grzegorza Rogińskiego z Kancelarii Premiera oraz komentarze wielu z Państwa w tej sprawie, nie pozwalają nam dłużej tylko przyglądać się decyzjom polskich władz. My, fotoreporterzy, fotografowie - dokumentaliści, jesteśmy po to, by przekazywać informacje i archiwizować historię dla pamięci przyszłych pokoleń. Dobry fotoreporter łączy umiejętności dziennikarskie, artystyczne i techniczne. Musi mieć refleks i umiejętność koncentracji, by w ułamku sekundy zarejestrować obraz, który opowie jak najwięcej o fotografowanym wydarzeniu. Niektórzy się z tym rodzą, inni latami wypracowują te umiejętności. Jak we wszystkich zawodach, warunkiem profesjonalizmu jest powtarzalność. W zawodzie fotoreportera profesjonalizm to umiejętność wykonania fotografii, która odda sens wydarzenia, za każdym razem i w każdych warunkach. (Mieliśmy skrócić ten tekst, ale Pani Poseł Joanna Kluzik – Rostkowska swoją wypowiedzią o tym, że fotografowanie najważniejszych wydarzeń w Polsce nie wymaga wielkiego kunsztu, odwiodła nas od tego skrótu.) Technologia dała wielu ludziom możliwość zarejestrowania obrazu, ale NIE KAŻDY UMIE UCHWYCIĆ SEDNO.
Od wielu lat tworzą Państwo prawo i akty wykonawcze, które prowadzą do spadku jakości fotografii prasowej i dokumentalnej. Najpierw wydawcy przeniesli koszty utrzymania warsztatów pracy na fotografów, później przestali ponosić koszty transportu i serwisowania sprzętu, teraz szukają tańszego człowieka. Fundamentalną ustawą, która zmieniła nasze życie, jak i życie wielu Polaków, była zmiana Prawa Pracy, która dopuściła umowy cywilno - prawne jako formę zatrudnienia. Prawie wszyscy fotoreporterzy zostali „zmotywowani” do założenia firm. Pan Minister Sławomir Nowak, komentując sprawę zwolnienia fotografa z Kancelarii Premiera, powiedział, że „szukano oszczędności” i starano się „zwiększać wydajność”. Czyżby kanclerz Bismarck pomylił się w XIX wieku? Ochrona pracownika nie ma sensu? Po co tworzyć prawo, którego samemu się nie realizuje? CIR natomiast oświadczył, że zatrudniając firmę zaoszczędzono na kosztach zakupu sprzętu fotograficznego. Czym jest świadczenie usług/pracy bez uwzględnienia kosztów jej wykonania?Jeśli klienci fotografów nie będą ponosić kosztów ich warsztatów pracy, przestanie istnieć ten zawód. Taki jest Państwa cel?
Jako że większość z Państwa jest liberałami, powiedzą Państwo, że jest to zdrowa wolnorynkowa sytuacja, że nikt nie jest uprzywilejowany, że każdy może rywalizować z każdym i wygrać. Tylko jak rywalizować, kiedy:
● Po pierwsze funkcjonujemy na podstawie Prawa Prasowego z 1984, którego twórcy nie wyobrażali sobie
w Polsce wolnego rynku, zaistnienia internetu i niezależnych mediów. Definicja dziennikarza z tej ustawy ma się nijak do codziennej praktyki. Etat w redakcji nie jest dziś wyznacznikiem bycia fotoreporterem, a istnienia Wolnych Strzelców prawodawca z PRL nie przewidział, a raczej nie był zainteresowany ich zaistnieniem. Jesteśmy gotowi przyznać nagrodę każdemu z Państwa, kto wskaże choćby jednego członka Rady Prasowej o której mowa w rozdziale 3. ustawy. Panie i Panowie Parlamentarzyści, obecnie bardzo pilnie pracują Państwo nad zmianą rozdziału 5 Prawa Prasowego. A może już czas na nową Ustawę, która nie będzie podawała jako źródła Polski Rzeczpospolitej Ludowej (art.2)? O tej ustawie z całą mocą można powiedzieć, że jest archaiczna i nieprzystająca do rzeczywistości. Proszę Państwa, Panie Ministrze Kultury, czy naprawdę ta ustawa wymaga tylko kosmetycznych zmian, a problemem jest tylko rozdział dotyczący sprostowań i odpowiedzi?
● Jeśli mamy gospodarkę wolnorynkową, wszystkie podmioty powinny działać na równych zasadach.
Gdzie jest zasada równych szans, kiedy obok zarejestrowanych, płacących podatki fotoreporterów, jest 30
milionów „obywatelskich” publikujących za darmo (nikt nie sprawdza, skąd mają sprzęt czy jakiego używają oprogramowania)? Pracujemy w świecie permanentnego dumpingu i nie ma urzędu, który by nas chronił. Plagą są ogłoszenia wydawców typu: „Lubisz pisać lub fotografować, chcesz wejść na koncert lub mecz? Oferujemy akredytację w zamian za materiały dziennikarskie na naszą stronę”. Przerażeni obniżeniem standardów dziennikarskich pytamy Pana Ministra Finansów, czy ktoś w ministerstwie liczy, jakie straty z tytułu „materiałów prasowych i darowizn” ponosi państwo polskie. Czy Minister Gospodarki może nam powiedzieć, jak być konkurencyjnym w wyścigu z fotodawcami, gdy wszyscy „tną koszty i szukają wydajności”, która najczęściej nie idzie w parze z jakością? Pani Minister Edukacji: co wie Polak o sztukach wizualnych po ukończeniu obecnych szkół z ich okrojonymi programami?
● Fotoreporterzy są obywatelami polskimi i funkcjonują w polskim systemie prawnym. Codziennie
naruszane są nasze prawa autorskie. Często naruszający są całkowicie anonimowi (prawo internetu). Policjanci nie chcą zajmować się takimi sprawami, bo patrząc na ceny zdjęć, umarzają sprawy z powodu małej szkodliwości społecznej. Jesteśmy bezsilni. System, w którym sprawy sądowe trwają latami, stoi po stronie silniejszego, czyli wydawców i korporacji, dysponujących potężnym kapitałem. Fotoreporter, który miesiącami czeka na przelew, bo nie ma kar dla firm, które z definicji nie przestrzegają terminu 14 dniowej płatności, jest bez szans, gdy cena zdjęcia wynosi mniej niż stawka za godzinę pracy prawnika. Panie Ministrze Kultury, kiedy będą przyjęte cenniki stawek minimalnych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi reprezentujących fotografów i czy zostaną w nich uwzględnione koszty naszej pracy? Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych, jakie podejmuje Pan działanie, by policja miała większą wiedzę na temat praw autorskich? Zna Pan, chyba, przypadek opublikowania przez komisariat w Bydgoszczy zdjęcia bez zgody i licencji? Pani Minister Edukacji: program jakiego przedmiotu i w jakim zakresie uczy Polaków poszanowania praw twórców?
● Proszę Państwa, obecnie toczy się dyskusja o zmianie Prawa Autorskiego. Ogromne poparcie zyskują
pomysły o skróceniu czasu ochrony praw, o poszerzeniu dozwolonego użytku o prawo publikacji w internecie (poprawka wniesiona przez PSL). Skoro mamy tak złą i zapóźnioną cywilizacyjnie Ustawę o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, to dlaczego Unia Europejska strofuje Polskę za darmowe wypożyczanie książek z bibliotek? Nagle, 26 stycznia 2012 roku, polskie prawo autorskie stało się archaiczne i nieprzystające do potrzeb. Tylko: czyich i jakich potrzeb? Dlaczego prawa do ochrony własności producenta śrubek są bardziej zrozumiałe niż prawa własności osoby tworzącej fotografię? Dlaczego właściciel magazynu z węglem może przepisać dziecku majątek, a dzieci twórcy mają zostać z niczym, bo ich rodzić wytwarzał wartości intelektualne, a nie materialne? Nie wiemy, co było inspiracją dla posłów PSL do zgłoszonych propozycji zmian UPAiPP, ale w dyskursie publicznym pojawił się dylemat „15- letniej Zosi, która ma bloga i chce na nim opublikować cudze zdjęcie kotka”. Panie i Panowie, po pierwsze 15-letnia Zosia już dziś, jak każdy inny obywatel, na podstawie obowiązującego prawa, może umieścić, każde dzieło twórcy na swoim blogu, jeśli uzyska zgodę autora na taką publikację. Po drugie, jeśli blog będzie dostępny tylko dla przyjaciół i rodziny Zosi po zalogowaniu, żaden twórca z Zosią w sądzie nie wygra. Po trzecie, dlaczego dbamy o to, by 15-latka mogła korzystać z cudzej pracy, a nie mobilizujemy jej, by próbowała tworzyć sama? Panie Premierze: czy skokiem cywilizacyjnym, będzie to, że prawo przestanie chronić mniejszość (7 procent populacji), która ma umiejętność tworzenia, produkuje intelektualnie? Panie Ministrze Cyfryzacji i Administracji: czy i kiedy zmieni Pan tak prawo, by fotoreporterzy dostawali za darmo aparaty fotograficzne i optykę najwyższej klasy, komputery, oprogramowanie i łącze internetowe, bo po zmianach, którym Pan przyklaskuje w publicznych debatach, wielu fotografów straci możliwości sfinansowania swojego warsztatu pracy. Panie Ministrze Kultury, czy jest Pan w stanie sfinansować
wszystkie projekty fotograficzne, dokumentalne, które powstają w tej chwili z pieniędzy płaconych na podstawie obecnie obowiązującego prawa autorskiego? Od dawna dyskutuje się o tym, że jeśli Państwo finansuje twórczość, to utwory te powinny trafiać do domeny publicznej. My, jako obywatele, też tak uważamy. Prosimy tylko o dane, ile projektów MKiDN sfinansował w 100 procentach? I czy jeśli skarb państwa stać na finansowanie dokumentowania polskiej rzeczywistości, to nie wystarczy zmienić regulaminu konkursów na projekty, ogłaszanych co roku przez ministerstwo bez zmieniania ustawy?
Zdajemy sobie sprawę, że prawo nigdy nie będzie doskonałe, ale wiemy, że może być mniej lub bardziej
sprawiedliwe. Może tworzyć warunki do „skoku cywilizacyjnego” lub konsumować tylko to, co na tę chwilę
mamy. Może nie wyrównywać szans, a uprzywilejowywać jedną stronę.
Jako obywatele liczymy, że stanowione i wykonywane przez Państwa prawo, będzie możliwe w realizacji,
sprawiedliwe dla obywateli i stworzy warunki dla postępu cywilizacyjnego. Jako dziennikarze fotografujący
zwracamy się z prośbą o wyciągnięcie nas z PRL-u, a jako twórcy - o nie cofanie nas do czasów sprzed
konferencji berneńskiej.
Z wyrazami szacunku
w imieniu Stowarzyszenia Fotoreporterów:
Ludmiła Mitręga – Prezes,
członkowie zarządu: Tomasz Jędrzejowski, Adam Tuchliński, Przemysław Wierzchowski

10 marca 2012

FOTOREPORTERZY ZRZESZENI W STOWARZYSZENIU PRZYJĘLI KODEKS


Kodeks Etyki i Praktyki Zawodowej
Fotoreporterów (Dziennikarzy Fotografów)

Obowiązkiem i powołaniem fotoreportera jest relacjonowanie i dokumentowanie wydarzeń, rejestrowanie rzeczywistości, po to by informować opinię publiczną i tworzyć archiwum obrazów dla pamięci przyszłych pokoleń.
Biorąc pod uwagę dobro sprawy, jaką jest tworzenie fotografii informacyjnej i dokumentalnej oraz wyznaczanie właściwych ram zawodu wykonywanego przez dziennikarzy fotografujących, Stowarzyszenie Fotoreporterów przyjmuje i ogłasza poniższy Kodeks Zasad Fotoreportera:I. W trosce o niezależną i profesjonalną rolę fotoreportera w życiu społecznym, osoby wykonujące ten zawód powinny:
1. bronić prawa dostępu do informacji
2. bronić swobodnego i nieograniczonego dostępu do fotografowania wydarzeń i osób
3. pamiętać, że fotoreporter jest zawodem zaufania publicznego, dlatego postępowanie osób wykonujących ten zawód, nie może naruszać podstaw tego zaufania, m. in.:
a)  wykonane zdjęcia zawsze przeznaczone są tylko do publikacji informacyjnej chyba, że osoby na nich znajdujące się, wyrażą zgodę na ich wykorzystanie w innym charakterze
b) jeśli bohaterowie zdjęć zastrzegli sobie anonimowość, fotoreporter ma obowiązek dochować tajemnicy dziennikarskiej

II. Dla stworzenia właściwego przekazu informacyjnego fotoreporter powinien:
1. zachować bezstronność relacji fotograficznej
2. dbać o rzetelność przekazu i odpowiedni kontekst fotografii, unikać tendencyjnego przedstawiania tematów, osób i grup
3. fotografowane osoby traktować z szacunkiem i empatią, fotoreporter nie powinien naruszać granic prywatności osób, chyba że ważny interes społeczny uzasadnia takie zachowanie

III. Fotoreporter nie może dokonywać graficznych zmian w treści fotografii reporterskiej. Jeśli fotoreporter wykonuje fotomontaż, tworząc fotografię ilustracyjną, musi o tym informować właściwy opis. W innych przypadkach fotomontaż jest niedopuszczalny.

IV. Fotoreporter jest dokumentalistą, dlatego nie powinien:
1. podczas fotografowania ingerować w sposób świadomy w bieg wydarzeń, zmieniać wyglądu sceny i szukać możliwości ingerencji. Jeśli zdjęcie jest aranżowane, powinien towarzyszyć mu opis o tym informujący
2. płacić fotografowanym osobom ani wynagradzać ich w żaden inny sposób za udzielanie informacji i możliwość fotografowania
3. przyjmować podarunków, przysług ani pieniędzy od ludzi, którzy chcieliby mieć wpływ na kształt dziennikarskiej relacji
4. przeszkadzać świadomie w pracy innym dziennikarzom, a tym bardziej swoimi działaniami z premedytacją ograniczać możliwości wykonywania zdjęć przez innych

V. Fotoreporter nie jest informatorem policji, prokuratury lub innych służb

VI. Fotoreporter pełniący obowiązki służbowe powinien:
1. zachowywać się dyskretnie i skromnie w kontaktach z fotografowanymi osobami
2. nieustannie doskonalić swoje rzemiosło i podnosić standardy etyczne obowiązujące w branży
3. być ubranym stosownie do fotografowanej sytuacji. Ubiór fotografującego nie może naruszać zasad dobrego wychowania i odbiegać od normy przyjętej w miejscu, w którym odbywa się fotografowane wydarzenie

12 stycznia 2012

PRESSERWIS napisał o naszym apelu

Nie zacytujemy całej informacji, gdyż nie jesteśmy abonetami Presserwisu, ale napisano o naszej akcji przypomnienia wydawcom o podpisywaniu zdjęć imieniem i nazwiskiem autora.
Pan Maciej Hoffman z Izby Wydawców Prasy, twierdzi w tej notce, że podpisywanie zależy od umów podpisanych z agencjami, a pani Anna Brzezińska twierdzi, że PAP zastrzega w umowach obowiązek podpisywania zdjęć i że za brak podpisu przewidziane są kary.

10 stycznia 2012

Agencja Edytor wsparła nasza akcję 9 stycznia

DZiekujemy za wspólne działanie!

Cześć,
Dzięki za inicjatywę ws. podpisów pod zdjęciami.

Informuję, że EDYTOR włączył się do akcji:
- wysłaliśmy do wszystkich naszych klientów specjalne przypomnienie o konieczności prawidłowego podpisywania zdjęć,
- na naszą stronę, do galerii wrzuciliśmy też slajdy z info o podpisywaniu zdjęć.

PS.
Przy okazji... Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!


Pozdrawiam,
Rafał Klimkiewicz
 

9 stycznia 2012

Stowarzyszenie pisze do wydawców

Warszawa, dn. 9 stycznia 2012Do Wydawców, Redaktorów Naczelnych, Szefów Działów Foto, Fotoedytorów, Redaktorów i Dziennikarzy.


Szanowna Pani, Szanowny Panie

Dziś mijają 173 lata od dnia, w którym Louis Jacques Daguerre zaprezentował obraz rejestrowany na wypolerowanej płycie miedzianej pokrytej warstwą jodku srebra. Od tego czasu ludzie robią zdjęcia. Dokumentują świat. Pokazują go w sposób indywidualny lub dostosowują się do potrzeb klienta lub panującej mody.
Codziennie korzystacie Państwo z tysięcy fotografii, które są dziełem ludzi – fotografów, fotoreporterów – efektem ich pracowitości, umiejętności, talentu, a niekiedy i szczęścia. Codziennie kilkaset osób w Polsce i tysiące na świecie wykonują zdjęcia, które Państwo publikujecie. Stowarzyszenie Fotoreporterów obserwuje codziennie, niestety, brak szacunku dla ich trudu. Fotografowanie, nawet w tłumie fotografujących, jest kwestią indywidualną i autorską. Zdarza się jednak, że zdjęcia nie są podpisywane lub są jedynie podpisane nazwą źródła pochodzenia, przedstawiciela handlowego lub firmy, dla której fotograf pracuje. Najpopularniejszymi fotografami są Archiwum i Internet.
W rocznicę publikacji pierwszej fotografii, zwracamy się do Państwa o pamiętanie, że nie aparaty robią zdjęcia, nie agencje i nie strony WWW, a człowiek – autor. Nie podpisując zdjęć imieniem i nazwiskiem autora, okazujecie fotografowi nie tylko brak szacunku, ale naruszacie również jego prawa. Ustawodawca w art. 16 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych przyznał autorom niezbywalne prawo do podpisywania jego dzieła imieniem i nazwiskiem (chyba że sam autor zechce inaczej). Zwracamy się z apelem: od dziś niech wszystkie zdjęcia publikowane w Polsce będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz źródłem pochodzenia. Nie ma żadnego wytłumaczenia i zrozumienia dla łamania prawa. Od dziś zaczniemy przyglądać się Państwa publikacjom wnikliwiej. Oczekujemy zmian. Nie łamcie, Państwo, prawa! Szanujcie, Państwo, autora!


W imieniu zarządu stowarzyszenia – Ludmiła Mitręga - prezes

6 stycznia 2012

List do szefów agencji

 Stowarzyszenie Fotoreporterów wysłało list, nadal czekamy na odpowiedz.

 
Warszawa, 2 stycznia 2012
Anna Brzezińska – Polska Agencja Prasowa
Jacek Domiński, Andrzej Iwańczuk – Reporter
Waldemar Gorlewski – Agencja Gazeta
Marcin Janiszewski, Wojciech Rzążewski – Newspix
Waldemar Kompała – Fotorzepa
Maciej Kosycarz – KFP
Rafał Klimkiewicz – Edytor.net
Wojciech Łaski, Franciszek Rożek – East News
Jarosław Stachowicz, Krzysztof Wójcik – Forum
Leszek Wdowiński – Photoo.pl
Szanowni Państwo!
Piszemy do Państwa jako reprezentantów fotoreporterów na rynku prasowym i internetowym. Z niepokojem obserwujemy, jak wydawcy notorycznie ignorują zapis art. 16 pkt. 2 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, o prawie autora do podpisania jego dzieła imieniem i nazwiskiem. Powodów tych naruszeń jest wiele, ale przyczyną większości jest lenistwo i ignoranctwo Państwa klientów oraz brak zdecydowanej reakcji i konsekwencji w działaniu z Państwa strony. Oczywiście piszemy ten list do 10 podmiotów i uogólnianie jest na pewno krzywdzące dla tych, co troszczą się o swoich fotografów sumiennie. Niestety, nawet jedna łyżka dziegciu jest w stanie zatruć beczkę miodu. Drodzy Państwo, jeśli nawet jedna agencja będzie niedostatecznie chronić swoich autorów lub nie będzie chronić ich wcale, to trud pozostałych będzie syzyfową pracą.

WALNE ZEBRANIE - przypomnienie

UWAGA!!! 12.01.2012 (CZWARTEK) godz.18. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA... PROSZĘ O POTWIERDZENIE PRZYBYCIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 stycznia 2012

Fotoreporterze wyślij swój adres email

Fotoreporterterko/Fotoreporterze wyślij swój adres email, prywatny nie służbowy, taki do którego systematycznie zaglądasz. Chcę stworzyć listę kontaktową z fotoreporterami w Polsce, byśmy mogli się wymieniac ważnymi informacjami. Obiecuję, że nie będzie to służyło przesyłaniu próśb prywatnych o przygarniecie kota lub polubieniu strony www czy przedsięwzięcia x, na prośbę osoby y.
To moja druga próba, pierwsza miała klapę ze 3 lata temu, ale od tego czasu wiele się zmieniło, więc może dojrzeliśmy do stworzenia takiej listy kontaktowej.
Wystarczy, że na mój email ludmilamitrega@hotmail.com wyślesz meila z imieniem nazwiskiem, firma dla której pracujesz/pracowałeś/aś lub stroną www na której jest Twój dorobek i info z kim współpracujesz/gdzie publikujesz.
Pracujemy cały czas nad strona www, wybaczcie moją powolność....To wysyłanie emaili potraktujcie jak zapisanie się na otrzymywanie newslettera :)
pozdrawiam
Ludmiła Mitręga

24 grudnia 2011

Spokojnych Świąt!!!!
życzy tym co robią zdjęcia i tym co je oglądają.
Trzymajcie sie Wszyscy!
Zarząd Stowarzysznia

a po świetach 28.12 o godz. 18 będziemy na Foksal na zaproszenie SDP.


2 grudnia 2011

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapowiedzią przedstawiciele Press Club Polska złożyli
dziś w Kancelarii Prezydenta projekt nowelizacji Prawa prasowego.
Projektowana zmiana ma na celu zaostrzenie odpowiedzialności sprawców
naruszenia nietykalności cielesnej dziennikarzy i pracowników mediów
podczas wykonywania przez nich obowiązków dziennikarskich i
służbowych. W Polsce prawnie chronionych w podobny sposób, jak w
naszej propozycji, jest kilkadziesiąt grup zawodowych, np. adwokaci,
lekarze, pielęgniarki i położne czy nauczyciele.

Mamy nadzieję, że Pan Prezydent przychylnie odniesie się do naszej
inicjatywy i pomoże tym samym przeciąć falę fizycznej agresji,
której doświadczyli w ostatnich miesiącach przedstawiciele mediów.
(...)
Z poważaniem,
Marcin Lewicki

26 listopada 2011

Popieramy inicjatywę Press Club Polska

Stowarzyszenie Fotoreporterów popiera inicjatywę Press Club Polska zmiany przepisów, mającej na celu zwiększenie ochrony prawnej dziennikarzy i pracowników mediów podczas wykonywania przez nich obowiązków dziennikarskich i służbowych. Jesteśmy zaniepokojeni rosnącą agresją i bandyckimi atakami wobec ludzi mediów. Fotoreporterzy, którzy ucierpieli 11.11.2011 nie byli przypadkowymi ofiarami, byli celem ataków bandytów tylko dlatego, że reprezentowali media. Doszło do kilku przypadków pobicia oraz  kradzieży lub zniszczenia sprzętu. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z taką falą przemocy. Specyfika zawodu fotoreportera wymaga od nas bycia blisko wydarzeń. Dlatego wspieramy działania, zmierzające do zapewnienia dziennikarzom, fotoreporterom oraz pracownikom mediów możliwie jak największej ochrony prawnej.
W imieniu Stowarzyszenia Fotoreporterów : Ludmiła Mitręga - prezes,
Adam Tuchliński - sekretarz, Tomasz Jędrzejowski i Przemysław
Wierzchowski - członkowie zarządu.

18 listopada 2011

OŚWIADCZENIE

Organizacje zrzeszające fotoreporterów ze zdziwieniem przyjęły informacje prasowe oraz treść komunikatu Komendy Stołecznej Policji o analizie materiałów dostarczonych policjantom przez media w celu identyfikacji uczestników zamieszek 11.11.2011 w Warszawie. Rolą mediów nie jest gromadzenie materiałów dla organów ścigania, tylko informowanie opinii publicznej. Organizacje Fotoreporterów zobowiązują swoich członków do przestrzegania tej podstawowej zasady dziennikarskiej. Nakazać wydanie materiałów (zdjęć, nagrań filmowych) może prokuratura w przypadku prowadzenia postępowania karnego, a z tego co wiemy, nie było takiej decyzji. Jesteśmy przekonani, że żaden fotoreporter nie zaniósł swoich zdjęć na żadną komendę, dlatego nie można mówić o „analizie zdjęć dostarczonych przez dziennikarzy lub media.”. Wszyscy uczestnicy życia publicznego muszą pamiętać, że nie każdy posiadacz aparatu fotograficznego jest fotoreporterem. Dziennikarze fotografujący nie udostępniają dobrowolnie swoich materiałów organom ścigania.

Zarząd SBF ZZTK Czarek Sokołowski, Donat Brykczyński
Zarząd Stowarzyszenia Fotoreporterów: Tomasz Jędrzejowski, Ludmiła Mitręga, Adam Tuchliński, Przemysław Wierzchowski

12 listopada 2011

Szukamy Świadków

11 listopada podszas zamieszek na Placu Konstytucji został pobity i 
okradziony ze sprzętu fotograficznego fotoreporter Jan Wajszczuk.
Zdarzenie miało miejsce przy wlocie ulicy Koszykowej do Placu Konstytucji.
Wszystkich, którzy byli świadkami tego w wydarzenia 
prosimy o kontakt pod numer telefonu
Jan Wajszczuk
602 293 873.

dziekujemy!

8 września 2011

Wizyta w PZPN

Kolegów fotoreporterów sportowych informujemy, że dziś w siedzibie PZPN, odbyło sie spotkanie z paniami Elzbieta Klimaszewską z działu Marketingu i PR i Agnieszką Olejkowską Rzecznikiem Prasowym PZPN. Inicjatorem był Klub Dziennikarzy Sportowych. Sprawy fotoreporterów reprezentowało Stowarzyszenie Fotoreporterów. Omówiliśmy sprawy parkingów, prądu i internetu na stadionach podczas meczów reprezentacji Polski. Wiele wskazuje na to, że sytuacja znacznie się poprawi już od najbliższego meczu. Ze zrozumieniem przyjęto też prośbe o mozliwosc fotografowania meczów z boku boiska, do 16 m, po przeciwnej stronie bramek rezerwowych. Jeśli macie konkretne pytania i zagadnienia do omówienia prosimy kierowac je na adres:

31 marca 2011

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOREPORTERÓW

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOREPORTERÓW
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „STOWARZYSZENIE FOTOREPORTERÓW” w dalszych
postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”
§ 2
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem twórczo – zawodowym -fotoreporterów.
2. Fotoreporterem jest osoba fizyczna która wykonuje pracę dziennikarza fotografującego
lub dokumentalista fotografujący.
§ 3
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać
wykonanie czynności innym podmiotom.
3. Działalność Stowarzyszenia może być wspierana przez podmioty podejmujące działalność
zbieżną z celami Stowarzyszenia.
§ 4
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 5
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.
§ 6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

28 marca 2011

INFORMACJA O NAS W DZISIEJSZYM PRESSERWISIE

Powstała kolejna organizacja do obrony interesów fotoreporterów  
Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Fotoreporterów, to już trzecia organizacja zrzeszająca fotografów prasowych. Zarejestrowane pod koniec lutego br. Stowarzyszenie Fotoreporterów w ub. tygodniu wybrało swoje władze. Prezesem została Ludmiła Mitręga (pracuje jako freelancer, wykonuje zlecenia m.in. dla AP). Głównym celem stowarzyszenia ma być promowanie i ochrona fotografii reporterskiej. Podobne cele stawiają sobie dwie inne organizacje fotografów prasowych: Klub Fotografii Prasowej działający przy SDP oraz Sekcja Branżowa Fotografów przy Związku Zawodowym Pracowników Kultury. Ludmiła Mitręga zapewnia, że stowarzyszenie chce współpracować z pozostałymi związkami.Z powstania nowej organizacji zadowolony jest Filip Ćwik, fotoreporter "Newsweek Polska", laureat World Press Photo (sam nie należy do żadnej organizacji środowiskowej). - Potrzebny jest związek, który będzie bronił praw fotoreporterów, domagał się poszanowania praw autorskich, wprowadzenia odpowiednich zapisów do prawa prasowego – tłumaczy. Ćwik deklaruje, że będzie wspierał założycieli stowarzyszenia, jeśli rozpoczną realne działania, np. lobbing w Sejmie na rzecz zmian w prawie prasowym.Wojciech Druszcz z zarządu KFP nie wróży sukcesów nowemu stowarzyszeniu z dwóch powodów: - Środowisko jest mało zainteresowane wspólnymi działaniami, a poza tym nie wystarczy sam pomysł, żeby założyć związek, trzeba wiedzieć, co i jak chce się osiągnąć. Takiego planu tam nie widzę.Druszcz twierdzi, że bez skutku namawiał założycieli nowego stowarzyszenia do zaangażowania w działalność KFP. Dodaje, że zarząd Klubu chce skrócić swoją kadencję (normalnie trwałaby jeszcze dwa lata). – W tym roku zwołujemy nadzwyczajny zjazd. Obecny zarząd złoży rezygnację i odbędą się nowe wybory – zapowiada Druszcz. On sam nie zamierza w nich startować.Startem w wyborach do władz KFP była zainteresowana prezes nowego stowarzyszenia, ale podkreśla, że było to w ub.r. (odeszła z KFP rok wcześniej). – Już wtedy próbowaliśmy namówić zarząd na przedterminowe wybory, ale nie było na to zgody – mówi Ludmiła Mitręga. Zaczęła więc budować nowe stowarzyszenie. Jego założycielami jest 17 fotoreporterów prasowych, choć nie ma wśród nich nazwisk z branżowej czołówki. – Stworzyliśmy mechanizm, który ma działać. Na gwiazdy przyjdzie czas – tłumaczy Mitręga. Po wyborach władz stowarzyszenie może przyjmować nowych członków. - Pierwszym efektem starań stowarzyszenia są zmiany w regulaminie Ekstraklasy SA, dotyczące warunków pracy reporterów w trakcie meczów – mówi prezes Stowarzyszenia Fotoreporterów. (BIT)


Filipie dzieki za dobre słowo!!!

23 marca 2011

Władze Stowarzyszenia

Wczoraj 22.03.2011 o godz. 20:35 podczas Walnego Zebrania Członków Założycieli (II termin) zostały wybrane władze Stowarzyszenia:

Zarząd
Ludmiła Mitręga - prezes
Michał Kołyga - wiceprezes
Adam Tuchliński - sekretarz
Tomek Jędrzejowski - skarbnik
Przemek Wierzchowski

Rada Programowa:
Leszek Wdowinski - przewodniczacy
Michał Niwicz - wiceprzewodniczący
Stefan Maszewski - sekretarz
Jacek Łagowski
Darek Redos

Komisja Rewizyjna
Alina Gajdamowicz - przewodnicząca
Radek Pasterski
Przemek Pokrycki

Dziekujemy obecnym!!!

13 marca 2011

Do fotoreporterów

Warszawa 13.03.210

Do Fotoreporterów
Wszystkim koleżankom i kolegom udającym się w poniedziałek do Skaryszewa k/Radomia fotografować Wstępy czyli Skaryszewski Jarmark Koński przypominamy, że obowiązkiem fotoreportera jest obiektywne i rzetelne relacjonowanie wydarzeń. Ze względu na rozpowszechnioną w internecie informacją o „fotograficznym nalocie” na Skaryszewski Jarmark Koński, prosimy kolegów o zachowanie pełnego profesjonalizmu.
Na portalach społecznościowych i stronie Fotoreporterzy.net ukazała się informacja autorstwa Krzysztofa Jarczewskiego:

"W tym roku chcę zaprosić fotografów do wspólnej akcji polegającej na fotograficznym nalocie na Skaryszew w celu udokumentowania tak ciemnych jak i jasnych stron końskiego targu. Myślę, że takie publiczne działanie może stać się impulsem do stopniowej zmiany społecznie akceptowanych norm w traktowaniu koni, szczególnie jeśli idzie o najbardziej brutalne i okrutne zachowania ludzi. Choćby nawet tylko przez te dwa dni, kiedy trwa jarmark. (...) Nasze działanie fotograficzne realizowane będzie wspólnie i w porozumieniu z Fundacją “Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!” i Stowarzyszeniem na rzecz Nowych Metod Komunikacji i Pracy z Końmi oraz Treningu Koni “Okiem Konia”.
Na terenie targu będzie znajdował się punkt informacyjny dla fotografów, w którym należy się zarejestrować. Od każdego z uczestników akcji oczekujemy, że prześle na ręce jej organizatorów pięć wykonanych przez siebie zdjęć z targu.
Planujemy zrobienie wystawy z “nalotu” na Skaryszew, która będzie pokazywana następnie w całym kraju ku przestrodze ludzi kochających konie inaczej.
Ponieważ nasze działanie ma być legalne, każdy uczestnik otrzyma identyfikator z napisem PRESS."

Organizator „akcji” postanowił zmodyfikować swoje plany: “Akcja Przeciw Maltretowaniu Koni” odbędzie się, ale każdy z fotografujących będzie to robił “na swój rachunek”.

Okaziciele legitymacji prasowych są dziennikarzami fotografującymi, a nie służbami podległymi organizacjom ochrony zwierząt, czy organami mającymi zgodnie z ustawą reagować w sytuacjach, gdy zwierzętom dzieje się krzywda. Zawód dziennikarza jest zawodem zaufania publicznego, dlatego używający legitymacji prasowej są zobowiązani zachować wierność zasadom profesjonalizmu i etyce zawodowej.
w imieniu Fotozwiązku
Donat Brykczyński, Czarek Sokołowski 
oraz 
p.o. zarządu Stowarzyszenia Fotoreporterów
Tomasz Jędrzejowski, Ludmiła Mitręga, Adam Tuchliński

11 marca 2011

KRS 0000379123

Informujemy, że dnia 22.02.2011 o godzinie 14:53 Stowarzyszenie Fotoreporterów zostało wpisane przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem (KRS) 0000379123.

W piątek 18.03.2011 odbędzie się Walne Zebranie Członków, na którym zostaną wybrane władze Stowarzyszenia.

13 grudnia 2010

Rejestracja Stowarzyszenia Fotoreporterów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada 2010 w wydziale XIII KRS Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy został złożony wniosek o rejestrację “Stowarzyszenia Fotoreporterów” wraz z wymaganymi załącznikami. Członkami założycielami zostali: Dariusz Redos, Kacper Pempel, Leszek Wdowiński, Filip Klimaszewski, Jacek Łagowski, Michał Niwicz, Alina Gajdamowicz, Ludmiła Mitręga, Tomasz Jędrzejowski, Adam Tuchliński, Stefan Maszewski, Michał Kołyga, Rafal Meszka, Przemysław Pokrycki, Przemysław Wierzchowski, Radosław Pasterski i Maksymilian Rigamonti.